UM Pruszcz Gdański
MIEJSKI ŻŁOBEK NR 1 „KRÓLA MACIUSIA”
W PRUSZCZU GDAŃSKIM

 

WYNIKI

rekrutacji uzupełniającej:

 WRZESIEN 2018 !!!

Listy zakwalifikowanych dzieci do przyjecia do żłobka

     Fili Nr 1 przy ul. E. Romera 1, Miejskiego Żłobka Nr 1

"Króla Maciusia” od  3 września 2018r. 

 jest wywieszone w placówce

 przy ul. E. Romera 1

 

UWAGA !!!

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych do żłobka

od 3 września 2018r. (rekrutacja uzupełniajaca) są zobowiązani zgłosić się do dyrektora do dnia 10 sierpnia 2018 r. w placówce żłobka

przy ul. E. Romera 1 Pruszcz Gdanski.

Nie dotyczy to Rodziców/Opiekunowów prawnych dzieci, którzy już podpisali umowe.

Dyżur dyrektora:

30.07.2018r. (poniedziałek ) – od 15.00 do 17.00

31.07.2018r. (wtorek) – od 07.00 do 12.00

01.08.2018r. (środa) od 07.00 do 12.00

03.08.2018r. (piątek) – od 8.00 do 12.00

07.08.2018r. (wtorek) – od 15.00 do 17.00

08.08.2018r. (środa ) – od 07.00 do 12.00

10.08.2018r. (piątek) – od 8.00 do 12.00

 

Nie zgłoszenie się rodziców/opiekunów prawnych do dnia

10 sierpnia 2018 r. sprawia skreślenie z listy

zakwalifikowanych dzieci.

 

Dyrektor Miejskiego Żłobka Nr 1 – Teresa Tokarska 

tel: 691 041 241

 

 

Dodatkowe dokumenty!!!

Rodzice ubiegający się o przyjęcie

dziecka do żłobka są zobowiązani złożyć

oświadczenie o dochodach 

do dnia 13 lipca 2018 r.

w placówce przy ul. E. Romera 1 

 

Wzór: Oświadczenie o dochodach

 

UWAGA !!!

Rodzice/opiekunowie prawni oczekujący na miejsce zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do żłobka raz na kwartał. Brak potwierdzenia przez okres kolejnych 3 miesięcy  skutkuje skreślenie dziecka z listy oczekujących.

Pisemne potwierdzenie uczestnictwa w kolejnej

rekrutacji proszę składać

od 1 do 30 czerwca 2018 r.

w placówce przy ul. E. Romera 1.

Wzór:  Oświedczenie o uczestnictwie w dalszej rekrutacji

 

Prace komisji rekrutacyjnej rozpoczną się 17 lipca 2018r.

Wyniki będą wywieszone w placówce przy ul. Żwirki i Wigury 8

oraz w placówce przy ul. E. Romera 1 w Pruszczu Gdańskim

do 30 lipca 2018r.

 

Rekrutacja:

LIPIEC, SIERPIEN, WRZESIEN 2018 !!!

Listy zakwalifikowanych dzieci do przyjecia do żłobka

     Fili Nr 1 przy ul. E. Romera 1 Miejskiego Żłobka Nr 1 „Króla Maciusia” od 2 lipca 2018 r., 1 sierpnia oraz 3 września 2018r.  oraz do siedziby Żłobka przy ul. Żwirki i Wigury 8 od dnia 3 września 2018r.

 są wywieszone w placówce

przy ul. Żwirki i Wigury 8 oraz

w placówce przy ul. E. Romera 1

UWAGA !!!

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych  do żłobka od 2 lipca 2018 r.,      1 sierpnia 2018r. oraz 3 września 2018r.

są zobowiązani zgłosić się do dyrektora

do dnia 25 maja 2018 r.

 w placówce żłobka przy ul. E. Romera 1.

.

Dyżur dyrektora:

22.05.2018r. (wtorek ) – od 8.00 do 12.00

23.05.2018r. (środa) – od 15.00 do 17.00

24.05.2018r. (czwartek) – od 15.00 do 17.00

25.05.2018r. (piątek) – od 8.00 do 12.00

 

Nie zgłoszenie się rodziców/opiekunów prawnych do dnia 25 maja 2018 r. sprawia skreślenie z listy zakwalifikowanych dzieci.

Dyrektor Miejskiego Żłobka Nr 1 – Teresa Tokarska

tel: 691 041 241

 

Rekrutacja - CZERWIEC 2018 !!!

 

Listy zakwalifikowanych dzieci do przyjecia do żłobka

do 01. 06.2018r. są wywieszone w placówce

przy ul. Żwirki i Wigury 8 oraz

w placówce przy ul. E. Romera 1

Pozostałe listy przyjetych dzieci oraz  lista rezerwowa będą wywieszone do 18 maja 2018r.

 

 

 

Rekrutacja - ŻŁOBEK !!!

W związku z dużą ilością wniosków o przyjęcie dziecka

do żłobka, które wpłynęły do placówki w ostatnich dniach rekrutacyjnych, prace komisji zostały przedłużone.

Listy przyjętych dzieci będą wywieszona do 18. 05.2018r.

 

 

W dniu 10.05.2018 r. trwają prace komisji rekrutacyjnej w sprawie rozpatrzenia wniosków o przyjęcie dziecka do Miejskiego Żłobka Nr 1 „Króla Maciusia” w Pruszczu Gdańskim:

- placówka przy ul. Żwirki i Wigury 8

- placówka przy ul. E. Romera 1  

Wynik zostaną ogłoszone po zakończeniu prac komisji.

Listy przyjętych dzieci będą wywieszone w obu placówkach.

 

 

 

 

Zobacz jak wygląda nowy żłobek - duma Pruszcza Gdańskiego!

Burmistrz Miasta Pruszcz Gdański zaprasza wszystkich mieszkańców Pruszcza Gdańskiego na Dni otwarte żłobka przy ulicy Romera na Osiedlu Bursztynowym, które odbędą się w sobotę, 28 kwietnia, pomiędzy godziną 11.00 a 14.00.

Nowoczesny obiekt na 120 dzieci wyposażony jest we własną kuchnię, plac zabaw, meble, zabawki, a także najnowsze technologie.

– Na dachu żłobka zamontowaliśmy fotowoltaikę – mówi Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. – Pozwoli to ograniczyć koszt jego utrzymania. Miasto Pruszcz Gdański dysponuje obecnie 160 miejscami w dwóch żłobkach – nowym i dotychczasowym.

Rekrutacja

Wnioski o przyjęcie dziecka do nowopowstającej Filii Miejskiego Żłobka Nr 1 „Króla Maciusia” w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Eugeniusza Romera 1, przyjmowane są

do dnia 28 marca 2018 r. w siedzibie placówki, przy ul. Żwirki i Wigury 8.