UM Pruszcz Gdański
MIEJSKI ŻŁOBEK NR 1 „KRÓLA MACIUSIA”
W PRUSZCZU GDAŃSKIM

slide1

Dokumenty

Statut Miejskiego Żłobka Nr 1 w Pruszczu Gdańskim

 

Regulamin organizacyjny

 

Procedury bezpieczenstwa obowiazujące w Miejskim Żłobku Nr 1

 

 Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do żłobka powinni złozyć wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka oraz oświadczenie o dochodach.

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka

 Oświadczenie o dochodach

Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające – zaznaczone ** , tj, m.in. dane dziecka – np.kserokopie aktu ur. dziecka, zaświadczenie o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności,  dokumenty potwierdzające z tabeli nr 5 jeśli zaznaczono odpowiedź twierdzącą.

 

 

Wnioski o przyjęcie dziecka do żłobka są przyjmowane przez cały rok.

Wnioski można złożyć gdy dziecko ma nadany nr PESEL.

 

Opłata stała za pobyt dziecka w żłobku wynosi 300 zł miesięcznie.

Opłata za dzienne wyżywienie wynosi  11 zł.

 

Opłatę za pobyt dziecka w żłobku oraz za wyżywienie proszę wpłacić na nr konta:

BANK SPÓŁDZIELCZY W PRUSZCZU GDAŃSKIM

NR KONTA:   15 8335 0003 0100 0807 2000 0030

Tytuł: Imię i Nazwisko Dziecka – miesiąc