UM Pruszcz Gdański
MIEJSKI ŻŁOBEK NR 1 „KRÓLA MACIUSIA”
W PRUSZCZU GDAŃSKIM

Dokumenty

Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka

 

Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające – zaznaczone ** , tj, m.in. dane dziecka – np.kserokopie aktu ur. dziecka, zaświadczenie o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności,  dokumenty potwierdzające z tabeli nr 5 jeśli zaznaczono odpowiedź twierdzącą.

Wnioski o przyjęcie dziecka do żłobka są przyjmowane przez cały rok.

Wnioski można złożyć gdy dziecko ma nadany nr PESEL.

Opłata stała za pobyt dziecka w żłobku wynosi 300 zł miesięcznie.

Opłata za dzienne wyżywienie wynosi  11 zł.

Rekrutacja

Wnioski o przyjęcie dziecka do nowopowstającej Filii Miejskiego Żłobka Nr 1 „Króla Maciusia” w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Eugeniusza Romera 1, przyjmowane są

do dnia 28 marca 2018 r. w siedzibie placówki, przy ul. Żwirki i Wigury 8.