Dokumenty

wniosek_o_przyjecie_dziecka

Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające – zaznaczone ** , tj, m.in. dane dziecka – np.kserokopie aktu ur. dziecka, dokument potwierdzający miejsce zamieszkania, zaświadczenie o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności,  dokumenty potwierdzające z tabeli nr 5 jeśli zaznaczono odpowiedź twierdzącą.

Oświadczenie-o-dochodach

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Regulamin organizacyjny Miejskiego Żłobka Nr 1 Króla Maciusia w Pruszczu Gdańskim..

STATUT – Miejskiego Zlobka Nr 1 w Pruszczu Gdanskim

Procedury bezpieczenstwa obowiazujące w Miejskim Złobku Nr 1 Króla Maciusia w Pruszczu Gdanskim

UCHWAŁA NR XIX opłata za wyżywienie i za pobyt dziecka w żłobku

Opłata stała za pobyt dziecka w żłobku wynosi 250 zł miesięcznie.

Opłata za dzienne wyżywienie wynosi  10 zł.