Dokumenty

wniosek_o_przyjecie_dziecka

Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające – zaznaczone ** , tj, m.in. dane dziecka – np.kserokopie aktu ur. dziecka, dokument potwierdzający miejsce zamieszkania, zaświadczenie o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności,  dokumenty potwierdzające z tabeli nr 5 jeśli zaznaczono odpowiedź twierdzącą.

 

Wnioski o przyjęcie dziecka do żłobka są przyjmowane przez cały rok.

Wnioski można złożyć gdy dziecko ma nadany nr PESEL.

Opłata stała za pobyt dziecka w żłobku wynosi 250 zł miesięcznie.

Opłata za dzienne wyżywienie wynosi  10 zł.