UM Pruszcz Gdański
MIEJSKI ŻŁOBEK NR 1 „KRÓLA MACIUSIA”
W PRUSZCZU GDAŃSKIM

Oferta

Pragniemy poinformować, że w styczniu 2014 r. został otwarty nowy Miejski Żłobek Nr 1 „Króla Maciusia” w Pruszczu Gdańskim. Żłobek powstał między innymi dzięki dofinansowaniu z rządowego programu „MALUCH”. Do budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8, w którym mieści się też niepubliczne przedszkole, zostało dobudowane skrzydło, w którym powstały dwie nowe sale żłobkowe dziennego pobytu dzieci od 20 tygodnia do lat 3. Żłobek jest otwarty od 6.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku. W tych godzinach wykwalifikowana kadra prowadzi zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. Sale są bardzo dobrze wyposażone w nowe meble i sprzęty dziecięce oraz ciekawe, wysokiej jakości zabawki dostosowane do wieku dzieci. W przytulnej sypialni nasi podopieczni będą odpoczywać i zbierać siły na dalszą zabawę i naukę. Wszystkie działania podejmowane w naszym Żłobku mają na celu wszechstronny rozwój dziecka, poczucie bezpieczeństwa podopiecznych i miłą zabawę.

Rekrutacja

Wnioski o przyjęcie dziecka do nowopowstającej Filii Miejskiego Żłobka Nr 1 „Króla Maciusia” w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Eugeniusza Romera 1, przyjmowane są

do dnia 28 marca 2018 r. w siedzibie placówki, przy ul. Żwirki i Wigury 8.