UM Pruszcz Gdański
MIEJSKI ŻŁOBEK NR 1 „KRÓLA MACIUSIA”
W PRUSZCZU GDAŃSKIM

slide3

Ogłoszenia dla rodziców

ZEBRANIE Z RODZICAMI


Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców dzieci uczęszczających do Fili nr 1 żłobka na zebranie organizacyjne

dnia 05 września (środa) 2018 r. o godzinie 17.00

w placówce przy ul. E. Romera 1 Pruszcz Gdański.

Rodziców dzieci uczęszczających do żłobka przy ul. Żwirki i Wigury 8 zapraszamy na zebranie organizacyjne również

dnia 05 września (środa) 2018 r. o godzinie 17.00

w placówce przy ul. Żwirki i Wigury 8 Pruszcz Gdański

 

Bardzo prosimy wszystkich o przybycie.

 

 

 

UWAGA!!!

 

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do żłobka

są zobowiązani złożyć oświadczenie o dochodach

do dnia 13 lipca 2018 r.

w placówce przy ul. E. Romera 1 

Wzór: Oświadczenie o dochodach

 

Pisemne potwierdzenie uczestnictwa w kolejnej

rekrutacji proszę składać

od 1 do 30 czerwca 2018 r.

w placówce przy ul. E. Romera 1.

 

Wzór: Oświadczenie o uczestnictwie w dalszej rekrutacji

 

 

Prace komisji rekrutacyjnej rozpoczną się 17 lipca 2018r.

Wyniki będą wywieszone w placówce przy ul. Żwirki i Wigury 8

oraz w placówce przy ul. E. Romera 1 w Pruszczu Gdańskim

do 30 lipca 2018r.

 

Rekrutacja - ŻŁOBEK !!!

W związku z dużą ilością wniosków o przyjęcie dziecka

do żłobka, które wpłynęły do placówki w ostatnich dniach rekrutacyjnych, prace komisji zostały przedłużone.

Listy przyjętych dzieci będą wywieszona do 18. 05.2018r.