UM Pruszcz Gdański
MIEJSKI ŻŁOBEK NR 1 „KRÓLA MACIUSIA”
W PRUSZCZU GDAŃSKIM

slide3

Rekrutacja

Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko

do żłobka powinni złożyć wniosek

o przyjęcie dziecka do żłobka

oraz oświadczenie o dochodach.

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka

 Oświadczenie o dochodach

Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające – zaznaczone ** , tj, m.in. dane dziecka – np.kserokopie aktu ur. dziecka, zaświadczenie o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności,  dokumenty potwierdzające z tabeli nr 5 jeśli zaznaczono odpowiedź twierdzącą.

Wnioski o przyjęcie dziecka do żłobka są przyjmowane przez cały rok.

Wnioski można złożyć gdy dziecko ma nadany nr PESEL.

Rodzice dzieci oczekujacych na miesjce w żłobku

są zobowiązani do składania pisemnego

potwierdzenie uczestnictwa w kolejnych

rekrutacjach co kwartał w miesiącach:

marzec, czerwiec, wrzesień grudzień

w placówce przy ul. E. Romera 1.

 

oświadczenie o uczestnictwie w dalszej rekrutacji

 

 


Opłata stała za pobyt dziecka w żłobku wynosi 300 zł miesięcznie.

Opłata za dzienne wyżywienie wynosi  11 zł.