WYNIKI !!!

Posted by in Ogłoszenia on Maj 12, 2017

pobrane

Dyrektor Miejskiego Żłobka Nr 1 „Króla Maciusia” w Pruszczu Gdańskim zawiadamia , że została zakończona rekrutacja dotycząca przyjęcia dzieci do żłobka od 01 września 2017 roku.

Lista dzieci przyjętych od 01 września 2017 roku oraz lista rezerwowa znajduje się na tablicy ogłoszeń Miejskiego Żłobka Nr 1 „Króla Maciusia” w Pruszczu Gdańskim.

 

UWAGA !!!

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci przyjętych do żłobka od 1 września 2017 r. są zobowiązani podpisać umowę z dyrektorem w dniu 17 maja 2017 r. o godzi 17.00 w siedzibie żłobka przy ul. Żwirki i Wigury 8

Do podpisania umowy niezbędny będzie dowód osobisty.

Niepodpisanie umowy do dnia 26 maja 2017 r. sprawia skreślenie z listy przyjętych dzieci.