PLAN PRACY: GRUDZIEŃ 2020

 01 – 04.12.2020    „Witaj Święty Mikołaju”  

 

 

       – Dzieci zapoznają się z postacią  ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

       – Porozmawiamy, na temat wyglądu Święty Mikołaja

                                       – Wprowadzenie piosenek o tematyce mikołajkowej:

“Mikołaj jedzie samochodem”, “Witaj Mikołaju”, “Mikołaj wiezie nam prezenty”

oraz codzienne:

– zabawy taneczne w kręgu przy ulubionych zimowych piosenkach

– zabawy manipulacyjno-kontrukcyjne

-doskonalenie form grzecznościowych i higienicznych

                                  

 

04.12.2020 (piątek)     „Witamy wśród nas zacnego gościa”  

               – W tym dniu obchodzimy MIKOŁAJKI

               – Obowiązuje strój świąteczny

 

 

 * praca plastyczna:   / forma i temat uzależniony od danej grupy wiekowej dzieci