MARZEC 2021

Tydzień I 02-05

Temat:  Pojazdy ratunkowe.

-przedstawienie i omówienie ilustracji z różnymi sportami 

-ćwiczenia i zabawy ruchowe

-pokonywanie przez dzieci torów przeszkód

-uczymy się piosenek o wiośnie

Tydzień II 08-12

Temat:  Kobiety małe i duże.

-krótka rozmowa z dziećmi o Dniu Kobiet 

-niespodzianka- chłopcy wręczają koleżankom drobne upominki 

-omawianie ilustracji przedstawiających dziewczynki i kobiety- znajdujemy różnice w wyglądzie

-rozmowa z dziećmi o zawodach wykonywanych przez kobiety oraz o tym jakie czynności kobiety wykonują w domu

-czytanie przez opiekunkę wiersza pt.” tyle kobiet dookoła”

-zabawa ruchowa przy muzyce ” Praczki”