INFORMACJA

   Od dnia  11.03.2021 – 18.03.2021r. (włącznie)

w placówce przy ul. Romera 1

grupa “MUSZELKI”

objęta zostaje kwarantanną,

w związku z wystąpieniem zakażenia COVID-19 w tej grupie.

 

Rodzice dzieci nieobjętych kwarantanną zostali poinformowani telefonicznie o możliwości przyjścia ich pociech do żłobka do innej, równoległej wiekowo grupy.