INFORMACJA – WAŻNE!!!

UWAGA !!!

Prosimy rodziców / prawnych opiekunów dzieci

przyjętych do żłobka na rok 2021/2022

o wypełnienie OŚWIADCZENIA WOLI

w dniach 19.04.21 – 30.04.21

bezpośrednio w placówce żłobka przy ul. Romera 1