ZEBRANIE Z RODZICAMI

Informujemy, iż zebranie z Rodzicami odbędzie się w dniu 26.08.2021 (czwartek)

wg. poniższego schematu:

 

* godzina 17.00   Rodzice dzieci już uczęszczających do żłobka

*godzina 18.00   Rodzice dzieci nowoprzyjętych do żłobka

 

Zebranie odbędzie się w placówce przy ul. Romera 1 w Pruszczu Gdańskim i obejmuje Rodziców dzieci nowoprzyjętych jak również dzieci uczęszczających już do żłobka z placówek

przy ul. Żwirki i Wigury 8, ul. Niepodległości 10 oraz żłobka przy ul. Romera 1 w Pruszczu Gdańskim.