Szkolimy się – „Pierwsza pomoc przedmedyczna dla pracowników żłobka”

Pracownicy naszego żłobka po raz kolejny wzięli udział w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

 

Cel szkolenia:

 • znajomość regulacji prawnych dotyczących udzielania pierwszej pomocy,
 • poznanie zasad organizacji pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia,
 • umiejętność udzielania pierwszej pomocy na miarę własnych możliwości

 

 

ZARYS PROGRAMU:

 • prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy, w tym regulacje dotyczące szkoleń pracowników placówek edukacyjnych,
 • wyposażenie apteczki pierwszej pomocy,
 • procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia,
 • podstawowe zasady organizacji pierwszej pomocy według standardów Europejskiej Rady Resuscytacji,
 • bezpieczeństwo ratownika,
 • wezwanie pomocy,
 • ocena stanu poszkodowanego,
 • pozycja boczna ustalona,
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa: zasady postępowania w przypadku dziecka i dorosłego,
 • postępowanie w stanach zagrożenia życia i stanach nagłych: zawał, udar, zadławienie, zakrztuszenie, cukrzyca, astma, epilepsja, krwotoki, reakcje alergiczne, utrata przytomności,
 • urazy mechaniczne