KONKURS BOŻONARODZENIOWY DLA DZIECI

Konkurs Bożonarodzeniowy

„Kartka świąteczna”

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM

„KARTKA ŚWIĄTECZNA”

 

    Cel konkursu:

– wywołanie radosnego nastroju, spowodowanego zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia

– propagowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia

– rozwijanie wrażliwości plastycznej i artystycznej uczestników
       – pogłębianie wiedzy uczestników na temat symboliki bożonarodzeniowej                                   

  – promowanie rodzinnego, wspólnie spędzanego czasu

 

Organizator Konkursu:

Miejski Żłobek nr1 „Króla Maciusia” w Pruszczu Gdańskim

 

 

       Regulamin:

 

1. Adresat konkursu:   dzieci w wieku 1.5-3 lat z naszego żłobka

 

2. Przedmiotem konkursu:Przedmiotem konkursu jest kartka świąteczna prezentująca polskie zwyczaje, tradycje oraz symbole związane z okresem Świąt Bożego Narodzenia 

 

3.Technika:  Praca może być wykonana techniką dowolną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, itp. )

 

4. Format:  dowolny

 

5.  Jeden uczestnik wraz z pomocą rodzica może wykonać tylko jedną  pracę. Praca konkursowa powinna być pracą możliwie w jak największym stopniu pracą własną.

 

Prosimy o podpisanie pracy imieniem i nazwiskiem dziecka, oraz prosimy wpisać nazwę grupę dziecka.

 

6. Termin dostarczenia prac upływa 26 listopada 2021r. (piątek)

 

7. Podpisane prace należy dostarczyć do opiekunów grup.

 

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w Mikołajki 6 grudnia 2021r.

 

9. Wystawa prac pokonkursowych odbędzie się w Miejskim Żłobku nr1

                „Króla Maciusia w Pruszczu Gdańskim  06.12.2021r.

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkie chętne dzieci wraz z rodzicami 

Życzymy wielu pomysłów