SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW ŻŁOBKA – PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

W dniu 04 października i 12 października 2023r.  w naszym żłobku odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

 

W warsztatach wzięli udział wszyscy pracownicy żłobka.

 

Po raz kolejny poprowadził je trener Pan Michał Romasz reprezentujący firmę RR Reaguj Ratuj.

 

Podczas szkolenia omówiliśmy zasady udzielania pierwszej pomocy niemowlętom, dzieciom oraz osobom dorosłym, ze wskazaniem różnic w postępowaniu u osób dorosłych i dzieci.

 

 

Program szkoleniowy dostosowany był do specyfiki najczęstszych zagrożeń występujących u dzieci. 

 

 

W trakcie zajęć omówiliśmy:

 

 • brak oddechu i zasady prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej

 • bezdech

 • ciało obce w drogach oddechowych

 • drgawki

 • duszność

 • gorączka

 • oparzenia termiczne

 • urazy głowy i kręgosłupa

 • utrata przytomności

 • zranienia i krwotoki     

 

Przećwiczyliśmy: 

 

 • wzywanie pogotowia ratunkowego, rozmowę z dyspozytorem

 • przygotowanie na przyjazd zespołu pogotowia ratunkowego

 • zasady prowadzenia działań ratowniczych w placówce w której przebywają dzieci

 • zatamowanie krwotoku na sztucznej stopie w którą wbity był gwóźdź

 • pomoc osobie porażonej przez prąd

 • resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie podłączonym pod komputer

 

 

Po szkoleniu otrzymaliśmy pakiet merytorycznych materiałów szkoleniowych w formie drukowanej oraz imienne certyfikaty ukończenia szkolenia.

 

Pragniemy podziękować Panu Michałowi Romaszowi z firmy RR Reaguj Ratuj za profesjonalnie przeprowadzone szkolenie, za praktyczną naukę życząc, aby niesiona każdego dnia pomoc zawsze dawała osobistą satysfakcję z racji spełnianych obowiązków.

 

Życzymy spokojnych dyżurów i udanych akcji ratowniczych.