UWAGA !!!

 

Prosimy rodziców / prawnych opiekunów dzieci

przyjętych do żłobka na rok 2021/2022

o wypełnienie OŚWIADCZENIA WOLI

w dniach 19.04.21 – 30.04.21

bezpośrednio w placówce żłobka przy ul. Romera 1

 

 

 

 

 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

 

 

 

 

KOMUNIKAT!!!

W związku z dynamicznym wzrostem zakażeń COVID-19 oraz nowymi wytycznymi rządu żłobek przy ul. Żwirki i Wigury 8 oraz żłobek przy ul. Niepodległości 10 będzie zamknięty na okres od 29.03.21 do 09.04.21

 

 

 Jednocześnie informujemy, iż placówka żłobka przy ul. Romera 1

otwarta będzie od 29.03.21 – 09.04.21

dla dzieci spełniających poniższe kryteria:

      – pracownicy medyczni

     – służby porządkowe, w tym żołnierze, funkcjonariusze policji i straży pożarnej

 

 

 

Utworzona została jedna grupa, zapraszamy dzieci do sali nr 2 “RYBKI”

 

 

 

Aktualny jadłospis wywieszany będzie codziennie na tablicy ogłoszeń po południu do godz. 13.00

 

 

 

 

   

INFORMACJA

   Od dnia 25.03.2021 – 29.03.2021r. (włącznie)

w placówce przy ul. ŻWIRKI I WIGURY 8

grupa  “RYBKI” oraz “MISIE”

objęta zostaje kwarantanną,

w związku z wystąpieniem zakażenia COVID-19 w tych grupach.

 

 

Dzieci zdrowe, nieobjęte kwarantanną mogą uczęszczać w tych dniach do żłobka przy ul. Romera 1 w Pruszczu Gdańskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA

   Od dnia 11.03.2021 – 18.03.2021r. (włącznie)

w placówce przy ul.Romera 1

grupa “MUSZELKI”

objęta zostaje kwarantanną,

w związku z wystąpieniem zakażenia COVID-19 w tej grupie.

 

 

Rodzice dzieci nieobjętych kwarantanną zostali poinformowani telefonicznie o możliwości przyjścia ich pociech do żłobka do innej, równoległej wiekowo grupy.

 

 

 

 

UWAGA !!!

Przypominamy, że z dniem 31.03.2021 (środa) mija termin składania wniosków do żłobka w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 przez rodziców dzieci nowoprzyjętych.

 

 

        Do rekrutacji prosimy wydrukować niżej wymienione dokumenty:

      – wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka

    – oświadczenie o dochodach

  – oświadczenie o szczepieniach

 

Dodatkowo prosimy złożyć:

– zaświadczenie o zatrudnieniu

– akt urodzenia dziecka (kopia)

 

Pozostałe dokumenty dotyczące dziecka prosimy składać po przyjęciu dziecka do żłobka.

Prosimy o niedrukowanie umów.

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA

   Od dnia 22.02.2021 – 28.02.2021r. (włącznie)

placówka żłobka przy ul. Niepodległości 10

objęta zostaje kwarantanną,

w związku z wystąpieniem zakażenia COVID-19

 

 

 

 

INFORMACJA

   Od dnia 27.01.2021 – 01.02.2021r. (włącznie)

w placówce przy ul. ŻWIRKI I WIGURY 8

grupa  “RYBKI” oraz “MISIE”

objęta zostaje kwarantanną,

w związku z wystąpieniem zakażenia COVID-19 w tych grupach.

Dzieci zdrowe, nieobjęte kwarantanną zapraszamy do żłobka przy ul. Romera 1 w Pruszczu Gdańskim.

 

 

 

 

                     

 

INFORMACJA

 

   Od dnia 21.01.2021 – 30.01.2021r. (włącznie)

w placówce przy ul.Romera 1 grupa nr 3 “RACZKI”

objęta zostaje kwarantanną,

w związku z wystąpieniem zakażenia COVID-19 w tej grupie.

 

 

 

 

 

Pruszcz Gdański 30.09.2020

Kalendarz świąt i dni wolnych w Miejskim Żłobku Nr 1 „Króla Maciusia”

w Pruszczu Gdańskim na rok 2020– 2021

   ŻŁOBEK JEST ZAMKNIĘTY:

       ROK 2020

 

 •         1listopada (niedziela) –Wszystkich Świętych
 • 11 listopada (środa) Narodowe Święto Niepodległości
 • 24 grudnia (czwartek) – Wigilia BożegoNarodzenia
 • 25 grudnia (piątek) –I dzień świąt: Boże Narodzenie
 • 26 grudnia(sobota) – II dzień świąt: Boże Narodzenie

ROK 2021

 

 • 1 stycznia (piątek) – Nowy Rok
 • 6 stycznia (środa) – Trzech Króli
 • 5kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny
 • 3 maja(poniedziałek) –Święto Konstytucji 3 Maja
 • 3 czerwca (czwartek)- Boże Ciało
 • 12- 30 lipiec – PRZERWA WAKACYJNA

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRODZY RODZICE!!

Firma fotograficzna Pro-Art z którą nasza placówka współpracuje od lat,

przygotowała dla Państwa ofertę świątecznych prezentów

z wizerunkiem Waszych pociech.

Szczegóły w linku poniżej:

 

                                                                              https://e-proart.pl/pruszcz-zlobek-01

 

Serdecznie polecamy tę formę, gdyż bez robienia normalnej sesji zdjęciowej,

mogą sobie Państwo stworzyć własny kalendarz, bombkę na choinkę i wiele innych ciekawych

produktów.

 

 

Wystarczy WYSŁAĆ SWOJE ZDJĘCIE i WYBRAĆ PRODUKT, a Pro-Art zajmie się resztą 🙂

 

 

 

Termin aktywności linku do naszego sklepiku mija w dniu 13.12.2020r.

Po tym terminie prosimy o kontakt w celu ponownej aktywacji

e-mail: proartgdansk@life.pl

tel. 58  305-93-56, 501-451-633

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA

   Od dnia 02.12.2020 – 10.12.2020r. (włącznie) w placówce

przy ul.Romera1 grupa nr 3 “RACZKI” objęta zostaje kwarantanną,

w związku z wystąpieniem zakażenia COVID-19 w tej grupie.

 

 

  Czas kwarantanny dla dzieci, które były obecne ostatni raz w danym dniu w żłobku w grupie “RACZKI” wygląda następująco:

 

           26.11.2020r. – czas kwarantanny do dnia 06.12.2020r. (włącznie)

           27.11.2020r. – czas kwarantanny do 07.12.2020r. (włącznie)

          30.11.2020r. – czas kwarantanny do 10.12.2020r. (włącznie)

 

 

  O powyższym fakcie zostaną poinformowani telefonicznie wszyscy rodzice dzieci z grupy nr 3 “RACZKI”

 

 

 

 

 

 

 

DRODZY RODZICE!!

Informujemy, iż od dnia  23.11.2020r.   otwarty zostaje żłobek przy ul. Niepodległości 10 

 

 

 

 

 

DRODZY RODZICE!!

Informujemy, iż od dnia 16.11.2020r.  żłobek przy ul. Romera 1

oraz przy ul. Żwirki i Wigury 8 będzie otwarty.

 

Informujemy również, iż placówka przy ul. Niepodległości 10 będzie nadal zamknięta do odwołania.

Dzieci z placówki przy ul. Niepodległości 10 zapraszamy do żłobka przy ul. Romera 1

w Pruszczu Gdańskim.

 

Żłobki czynne będą niezmiennie w godzinach 6.00-17.00

 

 

 

 

 

 

 

11 LISTOPADA 2020

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

 

 

   

INFORMACJA!!!

           W związku z rozszerzającym się zakażeniem COVID-19 placówki Miejskiego Żłobka nr 1

   przy ul. Romera 1, przy ul. Żwirki i Wigury 8 oraz placówka przy ul. Niepodległości 10 w Pruszczu Gdańskim

                                 od dnia 06.11.2020  do 13.11.2020 będą zamknięte.

 

 

Decyzja została podjęta za zgodą organu prowadzącego po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Pruszczu Gdańskim oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

          Informujemy również, iż SEKRETARIAT żłobka czynny będzie od godz. 08.00-14.00

                          

                       Pruszcz Gdański 30.09.2020

 

Kalendarz świąt i dni wolnych w Miejskim Żłobku Nr 1 „Króla Maciusia”

w Pruszczu Gdańskim na rok 2020– 2021

 

   ŻŁOBEK JEST ZAMKNIĘTY:

       ROK 2020

 

 •         1listopada (niedziela) –Wszystkich Świętych
 • 11 listopada (środa) Narodowe Święto Niepodległości
 • 24 grudnia (czwartek) – Wigilia BożegoNarodzenia
 • 25 grudnia (piątek) –I dzień świąt: Boże Narodzenie
 • 26 grudnia(sobota) – II dzień świąt: Boże Narodzenie

 

ROK 2021

 

 • 1 stycznia (piątek) – Nowy Rok
 • 6 stycznia (środa) – Trzech Króli
 • 5kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny
 • 3 maja(poniedziałek) –Święto Konstytucji 3 Maja
 • 3 czerwca (czwartek)- Boże Ciało
 • 12- 30 lipiec – PRZERWA WAKACYJNA

 

 

 

 

     

                     

 

                                             

                                 

                       DRODZY RODZICE!!

     Prosimy, aby dokonując comiesięcznej opłaty za pobyt dziecka w żłobku

           zwrócili Państwo szczególną uwagę na poprawną treść przelewu.

 

       W treści należy wpisać imię i nazwisko dziecka, grupę do której aktualnie                          dziecko uczęszcza oraz miesiąc, za który dokonywana jest płatność.

 

 

                                             

                                 

                       DRODZY RODZICE!!  

 

                           Informujemy, iż od września 2020r.

    obowiązywała będzie opłata za wyżywienie dziecka w żłobku

                                 w wysokości  15 zł dziennie

   

                                           

                                 

Plan dni adaptacyjnych

W związku z sytuacją panującą w kraju, związaną z wirusem COVID – 19 oraz wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego,

     w oparciu o PRECEDURY BEZPIECZEŃSTWA obowiązujące w żłobku dni adaptacyjne odbędą się

z początkiem września tj. od 01-03.09.2020r.

 Ze względu na obowiązujące cały czas bezpieczne odległości ustalamy w w.w dniach podział godzinowy, w którym to przedziale

             dzieci przydzielone do danej grupy odbywać będą adaptację w mniejszym, kameralnym gronie wśród innych dzieci oraz pań opiekunek.

 

Schemat adaptacji:

 

ŻŁOBEK przy ul.Romera 1

 

  1 dzień  01.09.2020r.

     W pierwszym dniu adaptacji ze wzgl. higienicznych każda z grup adaptacyjnych podzielona będzie na 3 tury wg. schematu:

I tura     8.30-9.30

II tura     9.45-10.45

III tura      11.00-12.00

 

O tym, w której turze adaptacyjnej znajdzie się Państwa dziecko

informować będziemy telefonicznie do końca tego tygodnia tj. do 28.08.2020r.

W Sali w tym dniu może przebywać tylko jeden rodzic z dzieckiem.

 

     2 dzień  02.09.2020r.

      Adaptacja dzieci w grupach bez udziału rodziców w godzinach 9.00-11.00

 

    3 dzień   03.09.2020r.

   Adaptacja dzieci w grupach bez udziału rodziców w godzinach 9.00-11.00

 

 

ŻŁOBEK przy ul. Żwirki i Wigury 8

 

  1 dzień  01.09.2020r. 

   W pierwszym dniu adaptacji ze wzgl. higienicznych każda z grup adaptacyjnych podzielona będzie na 2 tury wg. schematu:

I tura     9.00-10.00

II tura     10.30-11.30

 

O tym, w której turze adaptacyjnej znajdzie się Państwa dziecko

informować będziemy telefonicznie do końca tego tygodnia tj. do 28.08.2020r.

W sali w tym dniu może przebywać tylko jeden rodzic z dzieckiem.

 

   2 dzień   02.09.2020r.

      Adaptacja dzieci w grupach bez udziału rodziców w godzinach 9.00-11.00

 

  3 dzień   03.09.2020r.

    Adaptacja dzieci w grupach bez udziału rodziców w godzinach 9.00-11.00

 

 

ŻŁOBEK przy ul.Niepodległości 10

 

   1 dzień  01.09.2020r.

    W pierwszym dniu zapraszamy wszystkie dzieci na adaptację w godzinach 9.00-10.00
W Sali w tym dniu może przebywać tylko jeden rodzic z dzieckiem.

 

   2 dzień  02.09.2020r.

    Adaptacja dzieci w grupach bez udziału rodziców w godzinach 9.00-11.00

 

   3 dzień   03.09.2020r.

   Adaptacja dzieci w grupach bez udziału rodziców w godzinach 9.00-11.00

 

 

W związku z trudną sytuacją pandemiczną rodzic zobowiązany jest do osłaniania ust i nosa na terenie placówki oraz do dezynfekcji dłoni zaraz po wejściu do żłobka.

 

 

WAŻNE!!!

* Nie przedłużamy rozstania z dzieckiem, gdyż potęguje to u niego strach przed rozstaniem. Spokojnie i z uśmiechem żegnamy się z dzieckiem, informujemy, iż wrócimy po nie np. po obiadku i wychodzimy. To pozwoli Paniom opiekunkom w kryzysowych sytuacjach przypominać dziecku, że mama lub tata wrócą po obiedzie, czy po drzemce.
* Prosimy zaplanować tak czas, aby przez okres min. tygodnia dzieci nie przebywały w placówce przez cały dzień. Początkowo proponujemy w godz. 8:00 – 10:00 ,11:00 aby później móc wydłużyć czas do podwieczorku 14:30.

 

 

Aby ułatwić dziecku dostosowanie się do nowej sytuacji rodzice lub opiekunowie powinni:

– mówić pozytywnie o żłobku

– skompletować razem z dzieckiem jego wyprawkę

– pozwolić dziecku wybrać ubranka na następny dzień

pozwolić dziecku zabrać do żłobka ulubioną zabawkę, kocyk czy pieluszkę

– przeczytać na dobranoc książeczkę, która może nawiązywać treścią do pobytu dziecka w żłobku

postarać się rano wcześniej wstać, by bez zbędnego pośpiechu oddać się porannym rytuałom

szybko pożegnać się w żłobku i mówić zawsze prawdę, np.: „Mama wróci po Ciebie po obiedzie, po podwieczorku”

po odebraniu dziecka ze żłobka poświęcić mu jak największej czasu, np.: pójść na wspólny spacer, wspólnie się pobawić

 

 

 

Rodzicu, zawsze pamiętaj, ŻEGNAJ I WITAJ SWOJE DZIECKO ZAWSZE Z UŚMIECHEM 

 

 

 

 

Jak zmniejszyć stres dziecka w okresie adaptacji?

Jak wyznaczać granice dziecku?

Wyprawka dla malucha   

 

Prosimy, aby wszystkie rzeczy przyniesione do żłobka zostały podpisane  

  Kocyk/pościel + prześcieradło z gumką 60×120+poduszka                                                                                                          

  Pieluszki jednorazowe                                                                                                                                                                         

  Chusteczki nawilżane 4op/m-c Niepodległości 2op/m-c                                                                                                               

  Krem przeciw odparzeniom                                                                                                                                                                

  Odzież na zmianę (min. 3 pełne komplety ubrań na zmianę)                                                                                                     

  Kapcie                                                                                                                                                                                                     

  Butelka/kubeczek do picia- (dla tych dzieci, które nie potrafią pić z innych kubeczków)                                                       

  Worek na ubrania-podpisany                                                                                                                                                              

  Informacje dodatkowe                                                                                                                                                                        

        Dziecko może w żłobku przebywać maksymalnie 10h (każda kolejna rozpoczęta godzina 50zł)                                          

   Żłobek ROMERA zgłaszanie nieobecności dziecka do godz. 16.45        tel. 517 726 117                                                             

  Żłobek Żwirki i Wigury zgłaszanie nieobecności dziecka do godz. 16.45       tel. 691 021 721                                                     

  Żłobek Niepodległości zgłoszenie nieobecności dziecka do godz. 16.45        tel. 513 957 430                                                     

Bardzo prosimy o:

  Przyprowadzanie dzieci  do godz. 8.00                                                                                                                                              

  Ubieranie dzieci na „cebulkę”                                                                                                                                                            

  Nie malowanie dzieciom paznokci

Prosimy o nieprzynoszenie: 

  Żadnych zabawek w czasie trwania pandemii                                                                                                                                 

  Jedzenia m.in.: gum do żucia, paluszków, flipsów, cukierków, pieczywa itp. 

 Informujemy, iż dzieci, które potrzebują maskotki do spania mogą taką maskotkę/pieluszkę                                            

przynieść do żłobka wraz z pościelą. Maskotka musi zostać przyniesiona w poniedziałek razem                                         

z pościelą i zabrana w piątek do prania.  Maskotka nie może być zabierana w ciągu tygodnia i nie może być na sali zabaw dzieci. 

Opłaty za pobyt dziecka w żłobku + wyżywienie:

Nr rachunku: 158335 0003 0100 0807 2000 0030 

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim 

Tytuł przelewu:  Imię i Nazwisko dziecka, grupa, miesiąc                                                                   

       

OGŁOSZENIE

Od dnia 03.08.2020r. do 21.08.2020r.  żłobek będzie zamknięty

z powodu przerwy wakacyjnej.

ŻYCZYMY MIŁYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI!  🙂

 

Informujemy również, iż w okresie wakacyjnym sekretariat żłobka czynny jest

w godzinach 8.00-14.00

 

 

 

Dni adaptacyjne dla dzieci

W związku z sytuacją panującą w kraju, związaną z wirusem COVID – 19 oraz wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w oparciu o PRECEDURY BEZPIECZEŃSTWA obowiązujące w żłobku

DNI ADAPTACYJNE odbędą się z początkiem września tj. od 01-03.09.2020r.

Ze względu na obowiązujące cały czas bezpieczne odległości, ustalamy w w.w dniach podział godzinowy, w którym to przedziale dzieci przydzielone do danej grupy odbywać będą adaptację w mniejszym, kameralnym gronie.

O godzinach adaptacji jak i obowiązującym w tych dniach podziale poinformujemy w najbliższym czasie.

  

  Drodzy Rodzice!!!

   Informujemy, że umowy z Rodzicami dzieci nowoprzyjętych od września 2020r.

                                            podpisywane będą od  04.08.2020r. 

                     w placówce żłobka przy ul.Romera 1 w Pruszczu Gdańskim. 

 

Przypominamy również, o konieczności dostarczenia do placówki aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu obojga rodziców oraz do wglądu książeczki szczepień dziecka.  Rodziców którzy tego jeszcze nie zrobili prosimy o niezwłoczne doniesienie w.w dokumentów.  

 

 

 

 

 

Drodzy Rodzice!!!

Informujemy, iż ze względu na wybory,

żłobek w dniu  13.07.2020r.(poniedziałek)

czynny będzie wyjątkowo od godz. 7:00

Zmiana godziny otwarcia placówki spowodowana jest koniecznością przeprowadzenia w tym dniu dezynfekcji pomieszczeń.

                            

                                     

Drodzy Rodzice!!!

                            Informujemy, iż w dniu 12.06.2020r. (piątek) placówka żłobka

                                      przy ul.Żwirki i Wigury 8 będzie zamknięta.

 

 

 

   

INFORMACJA 

   Rodzice / opiekunowie prawni dzieci przyjętych do żłobka

od dnia  1 września 2020r.  proszeni są o dostarczenie

aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu obojga rodziców 

oraz do wglądu książeczkę szczepień dziecka

 najpóźniej do końca czerwca br.

 

 

 

 

 

 

   Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

W imieniu międzynarodowego zespołu badawczego a także Instytutu Psychologii

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zwracam się z uprzejmą prośbą do

wszystkich  rodziców dzieci w wieku od 3. do 18. miesiąca życia  o udział w

międzynarodowych badaniach mających na celu opracowanie polskiej adaptacji
narzędzi do oceny poziomu komunikacji  niemowląt i małych dzieci.
 
Udział w badaniach jest dobrowolny, w pełni anonimowy i poufny, a opracowane
wyniki będą wykorzystane wyłącznie w celach naukowych.
 
Czas trwania badania online ok. 30 minut.
 
Aby wziąć udział w badaniach należy wypełnić kwestionariusze znajdujące się
na stronie internetowej:
www.psychdim.up.krakow.pl
 
W ramach podziękowania za Państwa czas i wysiłek z radością dla każdego
rodzica, który wypełni wszystkie kwestionariusze  wyślę zaproszenie na
webinarium na żywo jakie poprowadzę dla rodziców uczestniczących w
badaniach.
 
                               Webinaria będą poświęcone problematyce:
                              – Rozwoju komunikacji dzieci do lat 3  (1 temat) oraz
                              Rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci we wczesnym dzieciństwie (2 temat).
Planowany termin webinariów to czerwiec 2020 r.
Jeśli Ktoś z Państwa chciałby uczestniczyć  w spotkaniu ze mną, wystarczy w
jednym z wypełnianych kwestionariuszy w  Uwagach wpisać swój mail oraz
wybrany temat webinarium (1 lub 2), aby otrzymać ode mnie  link z
zaproszeniem.
 
Będę niezmiernie wdzięczna za pomoc w badaniach naukowych i przekazanie tej
informacji wszystkim zainteresowanym rodzicom.
 
Serdecznie dziękuję
dr Agnieszka Lasota
Kierownik projektu naukowego
 
 
Agnieszka Lasota
www.lasotaagnieszka.pl
 
 
 
 
 
 

 

                                                                      

         Rodzicu, decydując się na powrót                             dziecka do żłobka pamiętaj o                                        poniższych zasadach

                           Drodzy Rodzice!!!

                  Informujemy, że od dnia 18.05.2020 (poniedziałek)
                                         żłobek będzie otwarty.

              Godziny pracy żłobka nie ulegają zmianie (6.00-17.00)


     Prosimy o niezostawianie wózków dziecięcych w żłobku !!!
     W związku ze stanem pandemicznym prosimy o bezwzględne respektowanie                                           bezpiecznej odległości między sobą (1,5-2 m)
   Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dzieci do żłobka zobowiązani są posiadać                                     własne środki
ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki).

 

  Rodzice dzieci, które dostały się do żłobka muszą potwierdzić poprzez e-mail, że od dnia 18.05.br. będą obecne w żłobku. W przypadku nieobecności w  w.w  dniu dziecko zostanie  przeniesione na listę rezerwową, a na to miejsce zostanie wpisane następne dziecko oczekujące na przyjęcie.

 

   
     Prosimy również o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi na terenie żłobka w okresie COVID-19,

     zamieszczonymi na stronie internetowej żłobka w zakładce  REKRUTACJA I DOKUMENTY.

 


        Prosimy rodziców dzieci, które dostały się do żłobka i zadeklarowali

  obecność dziecka w placówce od  18.05.2020r.  o wydrukowanie i przyniesienie  wypełnionych poniższych dokumentów w dniu przyjścia dziecka do placówki:


    1. Oświadczenia o ryzyku związanym z COVID-19 (ważne do pierwszej nieobecności dziecka, po każdej przerwie takie oświadczenie należy zaktualizować).


   2. Oświadczenia o stanie zdrowia dziecka i zgody na pomiar temperatury u dziecka.

 


                 Wszystkie oświadczenia i zgody do wydrukowania dostępne są w zakładce

                                                    REKRUTACJA I DOKUMENTY


      Rodzice, którzy w poniedziałek 18.05.2020r. przyprowadzą swoje dzieci do placówki                                     muszą
zadeklarować godziny pobytu dziecka w żłobku.
                         
                         

                                                            

 

                                                                           

                         Szanowni Rodzice!!! 

   Posyłając dziecko do żłobka, pamiętaj:  

     1. Przyprowadzamy dzieci tylko zdrowe bez widocznych objawów infekcji itp.
     2. Na terenie budynku żłobka obowiązuje zakaz prowadzenia rozmów telefonicznych
     3. Ograniczony kontakt z opiekunem do minimum
       ( w razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach 12.30- 13.30
     4. Jeden rodzic/opiekun prawny powierza i odbiera dziecko z placówki
     5. Nie zalecamy odbioru dziecka przez osoby upoważnione
     6. Prosimy o deklaracje czasu pobytu dziecka w żłobku
     7. Nie zostawiamy wózków dziecięcych w żłobku
     8. Prosimy o aktualizację numeru telefonu i e-mail
     9. Rodzice/opiekunowie prawni, pracownicy korzystają z jednego wejścia do żłobka
    10. Kontakt bezpośredni z administracją żłobka zostaje zawieszony do odwołania
    11. Sprawy pilne rozpatrywane będą telefonicznie bądź drogą elektroniczną
    12. Pobyt w placówce ograniczony do minimum potrzebnego czasu, zakaz przemieszczania się po żłobku
    13. Przypominamy o konieczności stosowania podstawowych zasad higieny oraz zachowania rozsądku
w obliczu pandemii  COVID-19
    14. Obowiązuje zakaz korzystania z placu zabaw dla rodziców z dzieckiem
    15. Rodzice/opiekunowi prawni dziecka winni być świadomi ryzyka związanego z COVID-19 oraz odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do żłobka jak i dowożeniem i odbieraniem z placówki.
                     

                           

                                  

 

                                                                           

                             Drodzy Rodzice!!  

                            Prosimy, o nie wnoszenie opłat za żłobek w miesiącu maju 2020r.

                                  do czasu otrzymania wiadomości z księgowości żłobka.                             

 

 

                                                                           

                                 INFORMACJA

    W związku z ograniczoną ilością dzieci w grupach ( 12 dzieci) informujemy, iż zmuszeni zostaliśmy

       do przeprowadzenia ponownej weryfikacji rodziców dzieci spełniających poniższe kryteria:

              * służby mundurowe

               * urzędy

              * służba zdrowia

              * handel ( placówki niezbędne do codziennego funkcjonowania tj. sklepy spożywcze)

             W wyniku tych działań zaktualizowana została lista dzieci spełniających powyższe kryteria,

                                         które zapraszamy do żłobka po jego otwarciu.

              O terminie otwarcia placówki żłobka poinformujemy za pośrednictwem

                                                    naszej strony internetowej.

   

                                                                           

                        Drodzy Rodzice!! 

                 Informujemy, że żłobek jest nadal zamknięty, do odwołania.

   Jesteśmy w trakcie organizowania bezpiecznych warunków pobytu i opracowywania procedur

               dla bezpieczeństwa naszych podopiecznych po powrocie do żłobka.

       Planujemy otworzyć żłobek  18.05.2020r.  po dopuszczeniu przez sanepid

                                    wszystkich procedur bezpieczeństwa.

 

        Jednocześnie informujemy, iż placówka  przy ul. Żwirki i Wigury 8  jak również

                       przy ul. Niepodległości 10  będzie nieczynna do odwołania.

 

     Żłobek przy ul. Romera 1 będzie jedyną placówką otwartą z ograniczoną                                                                 ilością dzieci w grupach.

 

  O wszelkich nowych zmianach informować będziemy na bieżąco za pośrednictwem naszej strony

                          internetowej, informacje uzyskać można również telefonicznie

                           dzwoniąc do SEKRETARIATU ŻŁOBKA  w godz. 8.00 – 14.00 ( pn- pt)

 

                        

                                      

                                      

                                      

      Zarządzenia Burmistrza Pruszcza Gdańskiego w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania

                              Miejskiego Żłobka Nr 1 „Króla Maciusia” w Pruszczu Gdańskim.

 

 

                  

                                            

                              Drodzy Rodzice!

 

Prosimy, aby w dniu  23.04.2020r. (czwartek)  odebrali Państwo pościele swoich dzieci

z placówki przy ul. ŻWIRKI I WIGURY 8  od godziny  10.00 – 14.00

 

                    Informacja dotyczy Rodziców dzieci uczęszczających do w.w placówki.

                       

                                      

                             Drodzy Rodzice!!   

                       Informujemy, iż zakończyła się już rekrutacja

                                       na rok szkolny  2020/2021 

                    Lista dzieci przyjętych do żłobka dostępna jest 

                   w Filli Nr 1  przy ul. E. Romera 1  od  16.04.2020r.

 

 

            Prosimy, aby rodzice dzieci przyjętych do żłobka od dnia 01.09.2020r. 

         wypełnili  Oświadczenie Woli  i wrzucili do SKRZYNKI PODAWCZEJ

            w terminie  od 16 kwietnia do 30 kwietnia 2020r.  w godzinach  8.00 do 15.00    

   Brak złożenia Oświadczenia Woli skutkuje skreśleniem dziecka z listy przyjętych do żłobka.

 

        Podpisanie umowy o świadczenie usług nastąpi w późniejszym,

         wyznaczonym terminie wraz z przedłożeniem aktualnego

        zaświadczenia o zatrudnieniu obojga rodziców  oraz z książeczką szczepień dziecka.

 

        Dzieci wpisane na listę rezerwową biorą udział w kolejnych rekrutacjach,

                          które odbywają się w miarę zwalnianych miejsc.

 

               Sekretariat czynny jest (pn-pt) od godz. 8.00 do 14.00

 

 

       

                                                                                                                                             

                                    

              PROŚBA BURMISTRZA – BADANIE POTRZEB MIESZKAŃCÓW    

     

               „Szanowni Państwo,

       Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zaprasza do wzięcia udziału w  Badaniu ankietowym dotyczącym potrzeb i oczekiwań mieszkańców, warunków życia i kierunków

       rozwoju miasta Pruszcz Gdański.  

     Badanie ankietowe kierowane do Państwa stanowi istotną część prac nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Miasta Pruszcz Gdański na lata 2020-2030.

    Określenie potrzeb i oczekiwań mieszkańców umożliwi władzom samorządowym oraz autorom strategii poznanie poglądów i opinii w najważniejszych

     dla rozwoju miasta aspektach.

              W związku z powyższym, zachęcamy Państwa do wypełniania ankiety.

        Kwestionariusz zawiera łącznie 32 pytania i jego wypełnienie zabierze maksymalnie 10 minut.

 

        Ankieta dostępna jest pod adresem:   https://eu-consult.info.pl/2/index.php/929724?newtest=Y&lang=pl

 

        Ankieta jest anonimowa – wszelkie zebrane informacje będą wykorzystane wyłącznie do sporządzenia zbiorczych zestawień, a wypełnione przez Państwa

        kwestionariusze nie będą publicznie udostępniane.

 

   Wyniki badania będą wykorzystane do opracowania diagnozy strategicznej dotyczącej warunków życia w mieście oraz sformułowania przemyślanych i uzasadnionych

   propozycji kierunków rozwoju Pruszcza Gdańskiego.


                Udział w ankiecie jest dobrowolny. Mogą Państwo odmówić udzielenia odpowiedzi na niektóre pytania.

 

                Ankieta jest dostępna również na stronie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański:    https://www.pruszcz-gdanski.pl/633,ogloszenia?tresc=8534 

 

 

   Pozdrawiam,
   Karolina Mik
   Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu
   Urząd Miasta Pruszcz Gdański
   ul. Grunwaldzka 20
   83-000 Pruszcz Gdański
   tel. 58 775 99 79

 

 

 

 

                      

                                                                                                                                             

                                    

                             WIELKANOC 2020   

                                 

                           KOMUNIKAT !!! 

                             

                                                            DRODZY RODZICE!!  

 

                      W związku z decyzją Ministerstwa Edukacji oraz Wojewody Pomorskiego,

                wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa

                informujemy, iż od dnia  16.03.2020r.  do odwołania    żłobek będzie zamknięty.

                                     

       

                                                                                                                                             

                                    

                                           DRODZY RODZICE!!  

                           Informujemy, iż od kwietnia 2020r.

    obowiązywała będzie opłata za wyżywienie dziecka w żłobku

                                 w wysokości  12 zł dziennie    

                                           

                                                                                                                                             

                                    

                                              INFORMACJA

                    W trosce o bezpieczeństwo pracowników
          w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa
          od dnia  23.03.2020r.  do odwołania wprowadza się
   zasady przyjmowania korespondencji, poprzez składanie jej                                                                             do 

                                 SKRZYNKI PODAWCZEJ

 

     Wszelkie niejasności wyjaśniane będą poprzez kontakt:

     Sekretariat:   517 723 017
     e-mail:             zlobeknr1@pruszcz-gdanski.pl

                                                                                                                                             

                                    

 

                                                                                                                                               

                                    

                                        DRODZY RODZICE!!

 

           Przyjmowanie  WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO ŻŁOBKA  odbywać się będzie

                 w godzinach pracy sekretariatu (pn-pt)  od godz. 8.00 do 14.00                                                                                                                                       

        

       

 

                                                                     

                                    

                              KOMUNIKAT!!!  

                                                        

                                                               Drodzy Rodzice!!

                  W związku z decyzją Ministerstwa Edukacji oraz Wojewody Pomorskiego,

              wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa

             informujemy, iż od dnia  16.03.2020r. do  25.03.2020r.   żłobek będzie zamknięty.

                       

     W dniach  12.03.2020r.(czwartek) i  13.03.2020r.(piątek)  prowadzone będą działania

opiekuńcze.

   

               Prosimy również, jeśli oczywiście istnieje możliwość zapewnienia opieki w domu,

                                           aby dziecko pozostało pod opieką domowników.                                                                

        

       

 

                                                                     

                                    

                                                   KOMUNIKAT!!! 

 

                                                                                                                             

 

                                                                     

                                    

     Kiedy rączki masz już brudne, myj je często- to nie jest trudne

                                                                       Drodzy Rodzice!!

       Jak wiemy, mycie rąk to najprostsza i jedna z najbardziej skutecznych metod zapobiegania zatruciom pokarmowym, grypie, chorobom         pasożytniczym i skórnym. Bardzo prosty sposób zapobiegania chorobom lecz niestety często bagatelizowany. Istotne jest to, aby rodzice wprowadzali ten “rytuał” mycia rączek u swoich pociech już od najmłodszych lat. Ważne jest również, aby myć ręce dokładnie, używając ciepłej wody i mydła.

                                                               

           

 

                                                                     

                                    

                                               1% PODATKU DLA NINKI

 

 

                                        Mam na imię Nina.
         Przyszłam na świat o trzy miesiące za wcześnie w 29 tygodniu ciąży, robiąc niespodziankę moim rodzicom i braciszkowi. Ważyłam 1270 gram i mierzyłam 39 cm.
         Na początku swojego życia zmierzyłam się z wieloma przeciwnikami jak: zaburzenia oddychania, niedotlenienie okołoporodowe, śródczaszkowy krwotok   dokomorowy 2 stopnia, retinopatia wcześniacza i niedokrwistość.
        Kiedy już wszyscy myśleli, że wygrałam walkę, rodzice usłyszeli straszną diagnozę- mózgowe porażenie dziecięce (porażenie kończyn dolnych).

        Do chwili obecnej nie chodzę. Rodzice robią wszystko co w ich mocy bym poruszała się samodzielnie.

        Wymagam wielu wizyt u specjalistów i codziennej rehabilitacji, co niestety jest bardzo kosztowne.
        Będę bardzo wdzięczna , jeśli zechcecie mi pomóc w mojej dalszej codziennej walce, wpłacając darowizny lub przekazując 1% podatku.


 

                                                    Aby przekazać 1% podatku należy podać:

                                                                        KRS: 0000037904

                                                       Cel szczegółowy 1%: 34423 KULIK NINA

                                                            Uczulamy, aby w polu cel szczegółowym nie wpisywać nic poza danymi dziecka.

                                                   Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola “Wyrażam zgodę”.


                                                                Darowizny można wpłacać:                                                                                      
                                                     Fundacja Dzieciom “Zdążyć z Pomocą”
                                                       42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
                                                                                Tytułem:
                                      34423 Kulik Nina darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

 

 

        

           

           

 

                                                                     

                                    

                 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko PIELĘGNIARKA / POŁOŻNA

 

            Wymagania Niezbędne:

              Posiada kwalifikacje pielęgniarki lub położnej poświadczone odpowiednimi dokumentami

              Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

              Nieposzlakowana opinia,

              Obywatelstwo polskie,

              Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

              Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych

             oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe jak również za przestępstwa

             popełnione umyślnie. 

 

           Wymagania dodatkowe:

            Rozpoznawania warunków i potrzeb zdrowotnych dzieci w wieku od 20 tygodnia do lat 3.

            Rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych,

            Samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,

            Umiejętność pracy w zespole,

            Dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność.

 

          Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

             Prowadzenie pracy opiekuńczej, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne

             Wykonywanie różnych codziennych zabiegów pielęgnacyjnych,

             Tworzenie warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju,

             Dokumentowanie wyników obserwacji pielęgniarskiej (monitoring rozwoju dziecka),

             Współdziałanie i informowanie rodziców o sytuacji zdrowotnej i rozwoju dziecka,

             Realizowanie zasad i czynności wynikających ze statutu żłobka,

             Prowadzenie dokumentacji związanej z przebywaniem dzieci w żłobku.

             Wykonywanie poleceń służbowych dyrektora placówki.

 

          Zakres odpowiedzialności:

         Ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne z prawem i terminowe wykonywanie zadań wymienionych w powyższym zakresie obowiązków

          jak również innych obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 


     Termin rozpoczęcia pracy na stanowisku:    02.03.2020r. 

 

            Wymagane Dokumenty:

                 Życiorys (CV),

 

          Dodatkowe informacje:


             Życiorys (CV) należy składać w Miejskim Żłobku Nr 1 „Króla Maciusia” w Pruszczu Gdańskim ul. E. Romera 1 

            lub przesłać na e-mail:   zlobeknr1@pruszcz-gdanski.pl

                             

 

 

                                                                     

                                    

                                                  ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE I NOWOROCZNE


                                                     

                                     

                                                  DRODZY RODZICE!

                                   W dniu  13.12.2019r. (piątek) odwiedzi nas Święty Mikołaj.

                             Prosimy, aby dzieci w tym dniu przyniosły mikołajkowe czapeczki.   

                                         

 

UWAGA

ZMIANA TERMINU

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od nas wizyta Św. Mikołaja zostaje przeniesiona na późniejszy termin.

O nowej dacie spotkania poinformujemy wkrótce.

                                       

                                         

                                      DRODZY RODZICE!! 

      Dnia  23.12.2019r. (poniedziałek) oraz w dniu  30.12.2019r. (poniedziałek)

                                  sekretariat żłobka czynny będzie do godz. 14.00 

     W dniu 31.12.2019r. (poniedziałek) sekretariat czynny do godz. 12.00

                                            

                                         

                                                

                                            INFORMACJA

 

            Przypominamy, iż w dniach  01.11.2019r. (piątek) oraz w dniu  11.11.2019r. (poniedziałek) 

                                                                        żłobek będzie zamknięty.

                      Informujemy, że odwołany zostaje dyżur Dyrektora w dniu 12.11.2019 r.

                                         

                                                  

 
 

                               SZKOLENIE PRACOWNIKÓW ŻŁOBKA 

                                          ŚWIĄTECZNY INSPIRATOR NAUCZYCIELA – SZKOLENIE

            Szkolenie skierowane do nauczycieli pracujących w żłobkach, przedszkolach, dla wychowawców oraz animatorów.

           1) ŚWIĄTECZNE DEKORACJE BALONOWE
           2) “RENIFERKI W ŚPIOCHACH” 
           3) „ŚWIĄTECZNE ZAMIESZANIE” 
           4) „NAD BETLEJEM GWIAZDKA ŚWIECI”

          Program wzbogacony był o
                 • zabawy i piosenki z pokazywaniem
                 • zabawy paluszkowe/ masażyki / zabawy relaksacyjne dla maluszków
                 • tańce świąteczne z użyciem rekwizytów
                 • zabawy i konkursy mikołajkowe
                 • gra na instrumentach do świątecznych piosenek
                 • kolędy w układach tanecznych
                 • techniki modelowania balonów

                                                  

 
 

                                       PRZERWA WAKACYJNA

                                                                          Dyrektor Miejskiego Żłobka Nr 1 „Króla Maciusia” w Pruszczu Gdańskim informuje,

      że w 2020 roku planowana przerwa wakacyjno/remontowa w pracy placówek żłobkowych będzie realizowana od  01 sierpnia do 23 sierpnia 2020 r.

                   Od dnia 01 sierpnia do 23 sierpnia 2020 r – ŻŁOBEK BĘDZIE ZAMKNIĘTY.

                                                  

 
 

                                            INFORMACJA 

         Z dniem  30 września 2019r.  żłobkowa  GALERIA ZDJĘĆ  zostanie zamknięta. 

         Do tego czasu obowiązuje stare hasło. 

         Rodziców zainteresowanych prosimy o pobranie wybranych przez siebie zdjęć do30.09.2019r.

         Informujemy, że od 01.10.2019r. będzie obowiązywało nowe hasło.                   

                             

 
 

                                  POMOC DLA HOSPICJUM

                                 

Zachęcamy, do wsparcia naszej akcji. Szczegóły na plakacie. Akcja trwa do końca października.

                                                                                          Warto pomagać!!

                        

 
 

                                       Drodzy Rodzice!! 

      Informujemy, że odwołany zostaje dyżur Pani Dyrektor w dniu 24.09.2019r.                                 

                             

 
 

                                    FOTOGRAF W ŻŁOBKU

    W najbliższym czasie nasze oddziały żłobkowe odwiedzi fotograf, który wykona dzieciom zdjęcia wg. poniższego harmonogramu:

          ZDJĘCIA ” JESIEŃ”

              *ŻŁOBEK ul. Niepodległości     – dnia 25.09.19r.   o godzinie  9.00

              *Żłobek ul. Żwirki i Wigury       –  dnia 27.09.19r.   o godzinie  9.00

              * Żłobek  ul. Romera                      – dnia 11.10.19r.    o godzinie  9.00

          ZDJĘCIA DO KALENDARZA

             *Żłobek ul.Żwirki i Wigury        – dnia 31.10.19r.   o godzinie  9.00

             *Żłobek ul. Romera                        – dnia 13.11.19r.   o godzinie  9.00

  

                             

 
 

                                    ZEBRANIE RODZICÓW

Zapraszamy wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do naszych oddziałów przy ul.Żwirki i Wigury 8, ul.E.Romera 1 oraz nowej placówki przy ul.Niepodległości 10  na zebranie w dniu 19 września o godzinie 17.00

             Zebranie odbędzie się w placówce żłobka przy ul.E.Romera 1 w Pruszczu Gdańskim

                                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 

                      ADAPTACJA W ŻŁOBKU- WRZESIEŃ 2019

  Serdecznie zapraszamy nowo przyjęte dzieci wraz z rodzicami na spotkania adaptacyjne do naszego żłobka  przy ul. Żwirki i Wigury 8 oraz na ul.E.Romera 1 w Pruszczu Gdańskim         

       w dniach 02-04.09.19r. wg. poniższego harmonogramu:

   * W dniu 02.09.19r.  zapraszamy od godz.9-10 dzieci wraz z rodzicami

    * W dniach 03-04.09.19r. zapraszamy dzieci już bez rodziców od godz.9-11
 
 
Prosimy, aby rodzice przynieśli ze sobą wypełnioną KARTĘ INFORMACYJNĄ oraz KARTĘ UPOWAŻNIEŃ OSÓB DO ODBIORU DZIECKA
 
 
 
 
 
 
 

                                    ZEBRANIE RODZICÓW

       Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców dzieci z  REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ  na zebranie w dniu 28 sierpnia 2019r.  o godz.17.

                              Zebranie odbędzie się w placówce żłobka przy ul.E.Romera 1 w Pruszczu Gdańskim.

 

 

 

 

PRZERWA WAKACYJNA

Dyrektor Miejskiego Żłobka Nr 1 „Króla Maciusia” w Pruszczu Gdańskim informuje,

   że w 2019 roku planowana przerwa wakacyjno/remontowa w pracy placówek żłobkowych będzie realizowana od 01 lipca do 21 lipca 2019 r.

 Od dnia 01 lipca do 21 lipca 2019 r – ŻŁOBEK BĘDZIE ZAMKNIĘTY.

 

 

      Informujemy, iż w okresie wakacyjnym  (lipiec, sierpień) administracja żłobka

                                              czynna będzie od pn-pt  w godzinach 8- 14

 

                                  

  Poszukujemy pracownika na stanowisko intendenta w Miejskim Żłobku nr 1 w   Pruszczu Gdańskim.

Obowiązki :

Nadzór nad żywieniem w placówce, przygotowywanie jadłospisów, współpraca z dostawcami w zakresie zakupu art. spożywczych, prowadzenie dokumentacji związanej z żywieniem dzieci w żłobku, gospodarka magazynowa.

Wymagania :

Wykształcenie średnie lub zawodowe

Umiejętność obsługi komputera

Znajomość programu „Progman Stołówka”

Miejsce pracy : ul. Niepodległości 10,  83-000 Pruszcz Gdański

Rodzaj umowy – umowa o pracę (część etatu) na czas określony

Oferty prosimy nadsyłać tylko e-mailem na adres zlobeknr1@pruszcz-gdanski.pl do 26.07.2019r.

Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 30.07.2019 r.

Prosimy o dodanie klauzuli :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.           w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie    o ochronie danych).

     

                                  

Shopping Basket
Skip to content