DOKUMENTY DO POBRANIA

Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do żłobka powinni złozyć wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka oraz oświadczenie o dochodach.​

Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające – zaznaczone ** , tj, m.in. dane dziecka – np.kserokopie aktu ur. dziecka, zaświadczenie o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności, dokumenty potwierdzające z tabeli nr 5 jeśli zaznaczono odpowiedź twierdzącą.

Wnioski o przyjęcie dziecka do żłobka są przyjmowane przez cały rok.

Wnioski można złożyć gdy dziecko ma nadany nr PESEL.

Opłata stała za pobyt dziecka w żłobku wynosi 300 zł miesięcznie.

Opłata za dzienne wyżywienie wynosi 11 zł.​

Rodzice dzieci oczekujących na miejsce w żłobku są zobowiązani do składania pisemnego potwierdzenia uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach co kwartał w miesiącach: marzec, czerwiec, wrzesień grudzień w placówce przy ul. E. Romera 1.

Shopping Basket
Skip to content