INFORMACJA

Prosimy Rodziców dzieci przyjętych

do żłobka od 1 września 2021r.

o przybycie do sekretariatu w Filii przy ul. Romera 1

w dniach 16.08 – 27.08.2021r.

w celu podpisania umowy.