O żłobku

MIEJSKI ŻŁOBEK NR 1 „KRÓLA MACIUSIA” W PRUSZCZU GDAŃSKIM
lisek

WIZJA

Praca w żłobku opiera się na ustalonych priorytetach, z których najważniejsze jest dobro dziecka oraz jego wszechstronny rozwoju.

Dobrze dobrana kadra pedagogiczna, odpowiednie warunki lokalowe i zaplecze materialne pozwolą na dobre przygotowanie dzieci do nauki samodzielności i radzenia sobie w trudnych sytuacjach na miarę ich możliwości.

MISJA

Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, poszanowania ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie.

Umożliwienie wszechstronnego rozwój dziecka mający na względzie jego własny potencjał i indywidualne możliwości.

Rozwijanie percepcji wzrokowych, słuchowych i dotykowych dziecka poprzez stworzenie warunków do szerokiego poznania otaczającego nas świata.

Przygotowanie dziecko do samodzielnego funkcjonowania, począwszy od samodzielnego poruszania się, jedzenia, ubierania oraz sygnalizowania o własnych potrzebach.

Otwartość na współpracę z rodzicami, zachęcanie rodziców do uczestnictwa w życiu żłobka.

Pozyskiwanie dodatkowych funduszy na rzecz żłobka

CEL

Głównym celem jest zapewnienie dzieciom prawidłowej opieki i wszechstronnego rozwoju, m.in.:

– stwarzanie warunków sprzyjających zdobywaniu nowych umiejętności,

– dążenie do sytuacji wywołujących pozytywne przeżycia,

– nauka mowy, sygnalizowania potrzeb,

– samodzielne przyjmowanie posiłków,

– kształtowanie pozytywnego wizerunku samego siebie,

– rozbudzanie zainteresowań.

Bardzo dużą rolę kładziemy na kształtowanie u naszych podopiecznych nawyków zdrowego odżywiania.

logo Król Maciuś

NASZA HISTORIA

W styczniu 2014 r. został otwarty nowy Miejski Żłobek Nr 1 „Króla Maciusia”, prowadzony przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański.
Żłobek powstał między innymi dzięki dofinansowaniu z rządowego programu „MALUCH”.
Do budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8, w którym mieści się też Niepubliczne Przedszkole, zostało dobudowane skrzydło, w którym powstały dwie nowe sale żłobkowe dziennego pobytu dla 40 dzieci od 20 tygodnia do lat 3.

Maj 2018 r.

 W maju 2018 r. na osiedlu Bursztynowym w Pruszczu Gdańskim została otwarta filia Miejskiego Żłobka nr 1, gdzie powstało kolejnych 120 miejsc dla naszych podopiecznych.
Filia Nr 1 powstała również między innymi dzięki dofinansowaniu z rządowego programu “MALUCH Plus”.
zlobek pruszcz krol macius
zdjęcie dzieci

Wrześień 2019 r.

We wrześniu 2019 r. powstała filia Nr 2 Miejskiego Żłobka nr 1 z nową salą żłobkową dla 10 dzieci.         
Filia Nr 2 również powstała dzięki dofinansowaniu z rządowego programu “MALUCH Plus”.
Żłobek przy ul. Żwirki i Wigury 8 oraz przy ul. Romera 1otwarty jest codziennie od godz. 6.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku, zaś żłobek przy ul. Niepodległości 10 czynny jest od godz. 7.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku.
W tych godzinach wykwalifikowana kadra prowadzi zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.
Wszystkie sale żłobkowe są bardzo dobrze wyposażone w nowe meble i sprzęty dziecięce oraz ciekawe, wysokiej jakości zabawki dostosowane do wieku dzieci.
W przytulnej sypialni nasi podopieczni odpoczywają i zbierają siły na dalszą zabawę i naukę.
Wszystkie działania podejmowane w naszym Żłobku mają na celu wszechstronny rozwój dziecka, poczucie bezpieczeństwa podopiecznych oraz miłą zabawę 🙂