kropki
drzewko
Program

MALUCH+ 2017

PROGRAM MALUCH+ 2017

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na utworzenie i utrzymanie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów 151 mln zł. Dzięki temu powstanie ok. 12 tys. nowych miejsc opieki, a prawie 43 tys. otrzyma dofinansowanie do funkcjonowania. Tegoroczny Program „MALUCH plus“ składał się z czterech modułów. Moduł pierwszy skierowany był do gmin, które mogły się ubiegać o środki na utworzenie w 2017 r. nowych miejsc opieki i ich utrzymanie. Środki z drugiego modułu zostaną przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w instytucjach gminnych i niegminnych. Trzeci moduł skierowany został do uczelni, które mogły tak, jak gminy, pozyskać środki na utworzenie w 2017 r. nowych miejsc opieki i ich utrzymanie. Miasto Pruszcz Gdański otrzymało dofinansowanie na funkcjonowanie Miejskiego Żłobka Nr 1 „Króla Maciusia” a także otrzymało dofinansowanie na budowę nowego miejskiego żłobka na Osiedlu Bursztynowym w kwocie 1,2 mln zł. Miasto przygotowuje dokumentacje projektową. Przetarg na budowę żłobka zostanie ogłoszony na przełomie marca i kwietnia.

maluch+