REKRUTACJA

Rekrutacja do żłobka na rok szkolny 2024/2025 rozpoczyna się od 1 marca do 31 marca 2024 r. Wnioski przyjmowane są tylko w wersji papierowej w placówce przy ul. E. Romera 1 w Pruszczu Gdańskim poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek – czwartek od 8.00 do 15.00,
piątek od 8.00 do 14.00 Komplet dokumentów o przyjęcie dziecka do żłobka przyjmowany jest w sekretariacie lub można wrzucać do skrzynki podawczej. Przypominamy również, że Rodzice dzieci oczekujących na miejsce w żłobku, którzy w ciągu roku złożyli dokumenty powinni złożyć pisemne potwierdzenie uczestnictwa w rekrutacji do 29 marca 2024 r.

Krok 1.

Pobierz wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka
Pobierz wniosek

Krok 2

Pobierz zaświadczenie o dochodach
Pobierz wniosek

Krok 3

Skompletuj dokumenty dziecka (kserokopia aktu urodzenia) - dziecko musi mieć nadany nr PESEL

Krok 3

Skompletuj dokumenty dziecka (kserokopia aktu urodzenia) - dziecko musi mieć nadany nr PESEL

Krok 4

Skompletuj dokumenty potwierdzające zatrudnienie bądź zaświadczenie o prowadzeniu DG oraz wszystkie wskazane w pkt 5 (jeśli został zaznaczony)

Krok 4

Skompletuj dokumenty potwierdzające zatrudnienie bądź zaświadczenie o prowadzeniu DG oraz wszystkie wskazane w pkt 5 (jeśli został zaznaczony)
Król Maciuś

Krok 5

Wypełnij wyżej wskazane dokumenty (wniosek i zaświadczenie), dołącz dokumentację dotyczącą narodzin dziecka, a następnie złóż komplet dokumentów w żłobku.

Krok 5

Wypełnij wyżej wskazane dokumenty (wniosek i zaświadczenie), dołącz dokumentację dotyczącą narodzin dziecka, a następnie złóż komplet dokumentów w żłobku.

WAŻNE!

Rodzice dzieci oczekujących na miejsce w żłobku są zobowiązani do składania pisemnego potwierdzenia uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach co kwartał w miesiącach: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień w placówce przy ul. E. Romera 1.

Pani z dzieckiem 2

Dane do przelewu:

Opłatę za pobyt dziecka w żłobku oraz za wyżywienie proszę wpłacić na nr konta: 

BANK SPÓŁDZIELCZY W PRUSZCZU GDAŃSKIM

NR KONTA: 15 8335 0003 0100 0807 2000 0030 

Tytuł: Imię i Nazwisko Dziecka – miesiąc