REKRUTACJA

Proces rekrutacji w 5 prostych krokach:

Krok 1. Pobierz wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka
25%
Krok 2. Pobierz zaświadczenie o dochodach
30%
Krok 3. Skompletuj dokumenty dziecka (kserokopia aktu urodzenia) - dziecko musi mieć nadany nr PESEL
50%
Krok 4. Skompletuj dokumenty potwierdzające zatrudnienie bądź zaświadczenie o prowadzeniu DG oraz wszystkie wskazane w pkt 5 (jeśli został zaznaczony)
73%
Krok 5. Wypełnij wyżej wskazane dokumenty (wniosek i zaświadczenie), dołącz dokumentację dotyczącą narodzin dziecka, a następnie złóż komplet dokumentów w żłobku.
99%

Dane do przelewu:

Opłatę za pobyt dziecka w żłobku oraz za wyżywienie proszę wpłacić na nr konta: BANK SPÓŁDZIELCZY W PRUSZCZU GDAŃSKIM NR KONTA: 15 8335 0003 0100 0807 2000 0030 Tytuł: Imię i Nazwisko Dziecka – miesiąc

Shopping Basket