Blog

ul. Romera

PLAN PRACY: GRUDZIEŃ 2020

 01 – 04.12.2020    „Witaj Święty Mikołaju”              – Dzieci zapoznają się z postacią  ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA        – Porozmawiamy, na temat wyglądu Święty Mikołaja                                        – Wprowadzenie piosenek o tematyce mikołajkowej: “Mikołaj jedzie samochodem”, “Witaj Mikołaju”, “Mikołaj wiezie nam prezenty” oraz codzienne: – zabawy taneczne w kręgu przy ulubionych zimowych piosenkach – zabawy manipulacyjno-kontrukcyjne -doskonalenie form grzecznościowych i higienicznych        

Continue reading ➝
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin